Cách buộc khởi động lại iPhone 11

Được viết bởi: yvaneck (và một cộng tác viên khác)
 • Bình luận:53
 • Yêu thích:một
 • Hoàn thành:109
Cách buộc khởi động lại iPhone 11' alt=

Khó khăn

Dễ dàng

Các bướchaiThời gian cần thiết20 giây

điện thoại của tôi sẽ không nhận ra thẻ sim của tôi

Phần

mộtCờ

một

Hướng dẫn do thành viên đóng góp' alt=

Hướng dẫn do thành viên đóng góp

Một thành viên tuyệt vời trong cộng đồng của chúng tôi đã thực hiện hướng dẫn này. Nó không được quản lý bởi nhân viên iFixit.

Giới thiệu

Thực hiện bắt buộc khởi động lại sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào nhưng có thể hữu ích nếu iPhone 11 của bạn bị treo, không bật hoặc cần khắc phục sự cố.

 1. Bước 1 Cách buộc khởi động lại iPhone 11

  Nhấn và thả nhanh nút Tăng âm lượng (1).' alt=
  • Nhấn và thả nhanh nút Tăng âm lượng (1).

  • Nhấn và thả nhanh nút Giảm âm lượng (2).

  Phiên dịch 3 bình luận
 2. Bước 2

  Cuối cùng, nhấn và giữ nút bên (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.' alt=
  • Cuối cùng, nhấn và giữ nút bên (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.

  • Màn hình sẽ tạm thời tối đi khi iPhone tắt và khởi động lại. Tiếp tục giữ nút cho đến khi bạn nhìn thấy logo .

  Phiên dịch 12 bình luận
Sắp xong!

Bạn đã hoàn tất!

Phần kết luận

Bạn đã hoàn tất!

Cho tác giả +30 điểm! Bạn đã hoàn thành!

109 người khác đã hoàn thành hướng dẫn này.

iphone 6 plus bị kẹt màn hình apple

Đặc biệt cảm ơn những dịch giả này:

100%

' alt=

yvaneck

' alt=

Jeff Suovanen

Những người dịch này đang giúp chúng tôi sửa chữa thế giới! Bạn muốn đóng góp?
Bắt đầu dịch & rsaquo

Tác giả

với 1 cộng tác viên khác

' alt=

yvaneck

267.864 Danh tiếng

12 Hướng dẫn được biên soạn

Đội

' alt=

iGH Thành viên của iGH

Kinh doanh

1 thành viên

70 Hướng dẫn được biên soạn