Cách buộc khởi động lại iPhone XS Max

Được viết bởi: yvaneck (và một cộng tác viên khác)
 • Bình luận:13
 • Yêu thích:3
 • Hoàn thành:74
Cách buộc khởi động lại iPhone XS Max' alt=

Khó khăn

Dễ dàng

Các bướchaiThời gian cần thiết20 giây

tivi samsung bật nhưng không có hình

Phần

mộtCờ

một

Hướng dẫn do thành viên đóng góp' alt=

Hướng dẫn do thành viên đóng góp

Một thành viên tuyệt vời trong cộng đồng của chúng tôi đã thực hiện hướng dẫn này. Nó không được quản lý bởi nhân viên iFixit.

Giới thiệu

Thực hiện buộc khởi động lại sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào nhưng có thể hữu ích nếu iPhone XS Max của bạn bị treo hoặc cần khắc phục sự cố.

 1. Bước 1 Cách buộc khởi động lại iPhone XS Max

  Nhấn và thả nhanh nút tăng âm lượng (1).' alt= Phiên dịch
 2. Bước 2

  Cuối cùng, nhấn và giữ nút bên (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.' alt=
  • Cuối cùng, nhấn và giữ nút bên (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.

  • Màn hình sẽ tạm thời tối đi khi iPhone tắt và khởi động lại. Tiếp tục giữ nút cho đến khi bạn nhìn thấy logo .

  Phiên dịch 2 bình luận
Sắp xong!

Bạn đã hoàn tất!

vấn đề máy pha cà phê cuisinart dcc 1100
Phần kết luận

Bạn đã hoàn tất!

Cho tác giả +30 điểm! Bạn đã hoàn thành!

74 người khác đã hoàn thành hướng dẫn này.

Đặc biệt cảm ơn những dịch giả này:

100%

' alt=

yvaneck

' alt=

Jeff Suovanen

' alt=

Michael

keurig của tôi sẽ không pha được một cốc đầy

Những người dịch này đang giúp chúng tôi sửa chữa thế giới! Bạn muốn đóng góp?
Bắt đầu dịch & rsaquo

Tác giả

với 1 cộng tác viên khác

' alt=

yvaneck

267.864 Danh tiếng

12 hướng dẫn được biên soạn

Đội

' alt=

iGH Thành viên của iGH

Kinh doanh

1 thành viên

70 Hướng dẫn được biên soạn