Xác định iPad của bạn

Số kiểu máy iPad của bạn (nằm ở phía sau iPad) là gì?

A1219

A1337A1395A1396A1397

A1416

A1430A1403

bộ phận máy sấy maytag bravos dòng 300 yên tĩnh

A1458

A1459

A1460

A1432

A1454

A1455

A1474

làm thế nào để thiết lập lại một chiếc iphone 4 bị khóa

A1475

A1489

A1490

A1566

A1567

A1599

A1600

A1538

A1550

A1584

A1652

A1670

A1671

A1673

A1674

A1701

A1709

A1822

A1823

A1876

A1893

A1895

A1954

máy làm đá kenmore không chứa đầy nước

A1964

A1979

A1980

A1983

A2013

A2014

máy hút cá mập của tôi sẽ không bật

A2068

A2072

A2069

A2123

A2124

A2125

A2126

A2133

A2152

A2153

A2154

A2197

A2198

A2199

A2220

A2228

A2229

A2230

A2231

A2232

A2233

A2270

A2316

A2324

máy làm đá hồ sơ ge không hoạt động

A2325

A2428

A2429

A2430