Cách sửa xích xe đạp bị trượt

Được viết bởi: Keely Thompson (và 3 cộng tác viên khác)
 • Bình luận:6
 • Yêu thích:mười lăm
 • Hoàn thành:16
Cách sửa xích xe đạp bị trượt' alt=

Khó khănDễ dàng

Các bước9Thời gian cần thiết30 giây - 15 phút

Phần

mộtCờ

0

Giới thiệu

Xích xe đạp bị trượt có thể do một số vấn đề khác nhau bao gồm kỹ thuật sang số kém, xích quá dài, xích bị mòn hoặc bánh sau.

cách mở khóa samsung galaxy s5

Công cụ

Các bộ phận

 1. Bước 1 Cách sửa xích xe đạp bị trượt

  Trước khi xuống xe, sang số thấp nhất phía trước (sử dụng cần số bên trái).' alt= Nằm ở bánh trước thấp nhất có nghĩa là xích sẽ nằm trên vòng xích lớn nhất.' alt= Tiếp tục đạp. Chỉ riêng bước này có thể thiết kế lại chuỗi.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Trước khi xuống xe, sang số thấp nhất phía trước (sử dụng cần số bên trái).

  • Nằm ở bánh trước thấp nhất có nghĩa là xích sẽ nằm trên vòng xích lớn nhất.

  • Tiếp tục đạp. Chỉ riêng bước này có thể thiết kế lại chuỗi.

  Biên tập
 2. Bước 2

  Nếu Bước 1 không hiệu quả, hãy xuống xe và dùng tay nhấc lốp sau lên trong khi quay bàn đạp.' alt= Nếu Bước 1 không hiệu quả, hãy xuống xe và dùng tay nhấc lốp sau lên trong khi quay bàn đạp.' alt= Nếu Bước 1 không hiệu quả, hãy xuống xe và dùng tay nhấc lốp sau lên trong khi quay bàn đạp.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Nếu Bước 1 không hiệu quả, hãy xuống xe và dùng tay nhấc lốp sau lên trong khi quay bàn đạp.

  Biên tập Một bình luận
 3. Bước 3

  Nếu Bước 2 là không đủ, hãy đẩy derailleur phía sau về phía trước để giải phóng lực căng trên dây xích.' alt= Nhấc xích lên và đeo lại vào vòng xích.' alt= Dùng tay xoay bàn đạp trong khi nâng bánh sau để điều chỉnh lại xích (như ở Bước 2).' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Nếu Bước 2 là không đủ, hãy đẩy derailleur phía sau về phía trước để giải phóng lực căng trên dây xích.

  • Nhấc xích lên và đeo lại vào vòng xích.

  • Dùng tay xoay bàn đạp trong khi nâng bánh sau để điều chỉnh lại xích (như ở Bước 2).

  • Xích xe đạp rất nhờn và tay bạn sẽ bị rối. Sử dụng một đôi găng tay cao su, nếu có, hoặc sử dụng cành cây hoặc lá cây nếu bạn có thể.

  • Bước này có thể mất vài lần thử, nhưng cuối cùng nó sẽ hoạt động.

  Biên tập
 4. Bước 4

  Nếu bạn gặp nhiều xích bị tuột, có thể dây xích của bạn quá dài. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần sử dụng máy cắt xích.' alt= Đặt xích vào thanh dẫn xích bên ngoài của bộ ngắt xích.' alt= Xoay tay cầm trên bộ ngắt xích để đẩy phần chốt xích ra ngoài.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Nếu bạn gặp nhiều xích bị tuột, có thể dây xích của bạn quá dài. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần sử dụng máy cắt xích.

  • Đặt xích vào thanh dẫn xích bên ngoài của bộ ngắt xích.

  • Xoay tay cầm trên bộ ngắt xích để đẩy phần chốt xích ra ngoài.

  • Bước này có thể tốn khá nhiều lực nên đừng sợ bạn sẽ làm gãy thứ gì đó nếu ghim có vẻ bị kẹt.

  • Đừng đẩy chốt ra hết cỡ nếu không sẽ gần như không thể gắn lại với nhau.

  Biên tập
 5. Bước 5

  Tháo bộ ngắt xích bằng cách sao lưu chốt truyền động.' alt= Kéo xích ra xa.' alt= Kéo xích ra xa.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Tháo bộ ngắt xích bằng cách sao lưu chốt truyền động.

  • Kéo xích ra xa.

  Biên tập
 6. Bước 6

  Lặp lại các bước 4-5 để xóa liên kết:' alt= Có hai phần cho một liên kết (một phần hẹp và một phần rộng). Cả hai cần được tháo ra để dây xích khớp trở lại với nhau.' alt= Có hai phần cho một liên kết (một phần hẹp và một phần rộng). Cả hai cần được tháo ra để dây xích khớp trở lại với nhau.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Lặp lại các bước 4-5 để xóa liên kết:

  • Có hai phần cho một liên kết (một phần hẹp và một phần rộng). Cả hai cần được tháo ra để dây xích khớp trở lại với nhau.

  Biên tập
 7. Bước 7

  Nếu xích rơi khỏi derailleur phía sau, nó cần được cấp lại qua các puli thích hợp.' alt= Ăn xích dọc theo puli dẫn hướng (cao nhất trong hai puli).' alt= Luồn dây xích bên trong lồng derailleur vào giữa lực căng và ròng rọc dẫn hướng.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Nếu xích rơi khỏi derailleur phía sau, nó cần được cấp lại qua các puli thích hợp.

   samsung galaxy tab 3 sẽ không bật logo samsung trước đây
  • Ăn xích dọc theo puli dẫn hướng (cao nhất trong hai puli).

  • Luồn dây xích bên trong lồng derailleur vào giữa lực căng và ròng rọc dẫn hướng.

  • Luồn dây xích vào phía trước mấu.

  • Sau đó, luồn dây xích qua ròng rọc căng.

  Biên tập
 8. Bước 8

  Để tham gia lại chuỗi, hãy căn chỉnh các đầu mở của chuỗi.' alt= Đặt xích vào thanh dẫn bên ngoài của bộ ngắt xích với chốt hướng về chốt dẫn động.' alt= Xoay chốt dẫn động cho đến khi chốt cách đều nhau giữa các tấm mặt giống như tất cả các liên kết khác.' alt= ' alt= ' alt= ' alt=
  • Để tham gia lại chuỗi, hãy căn chỉnh các đầu mở của chuỗi.

  • Đặt xích vào thanh dẫn bên ngoài của bộ ngắt xích với chốt hướng về chốt dẫn động.

  • Xoay chốt dẫn động cho đến khi chốt cách đều nhau giữa các tấm mặt giống như tất cả các liên kết khác.

  Biên tập
 9. Bước 9

  Lắc lư liên kết bạn vừa đính kèm lại. Nếu nó' alt= Đặt xích vào thanh dẫn bên trong của bộ ngắt xích và chỉ xoay chốt dẫn động một chút. Kiểm tra khi bạn thực hiện và tiếp tục cho đến khi đạt được độ lỏng thích hợp.' alt= ' alt= ' alt=
  • Lắc lư liên kết bạn vừa đính kèm lại. Nếu nó quá cứng, hãy tiếp tục phần tiếp theo.

  • Đặt xích vào thanh dẫn bên trong của bộ ngắt xích và chỉ xoay chốt dẫn động một chút. Kiểm tra khi bạn thực hiện và tiếp tục cho đến khi đạt được độ lỏng thích hợp.

  • Như trước đây, không đẩy chốt ra hết cỡ.

  Biên tập
Sắp xong!

Nếu xích của bạn tiếp tục bị trượt, có thể xích hoặc các bánh răng đã bị mòn. Nhờ một thợ cơ khí địa phương xem xét xe đạp của bạn và xác định chiếc nào cần được thay thế. Nếu đó là chuỗi, hãy truy cập hướng dẫn này< Thay thế xích Triace A310 >

Phần kết luận

Nếu xích của bạn tiếp tục bị trượt, có thể xích hoặc các bánh răng đã bị mòn. Nhờ một thợ cơ khí địa phương xem xét xe đạp của bạn và xác định chiếc nào cần được thay thế. Nếu đó là chuỗi, hãy truy cập hướng dẫn này< Thay thế xích Triace A310 >

Cho tác giả +30 điểm! Bạn đã hoàn thành!

16 người khác đã hoàn thành hướng dẫn này.

Tác giả

với 3 cộng tác viên khác

' alt=

Keely Thompson

Thành viên từ: 24/02/2015

685 Danh tiếng

1 Hướng dẫn được tạo ra

Đội

' alt=

Cal Poly, Đội 23-3, Mùa đông xanh 2015 Thành viên của Cal Poly, Đội 23-3, Mùa đông xanh 2015

CPSU-GREEN-W15S23G3

6 thành viên

13 Hướng dẫn được tạo bởi tác giả