Xác định iPhone của bạn

Số kiểu máy in trên mặt sau iPhone của bạn là gì? Các mẫu iPhone đời cũ, iPhone 8 trở lên, không có số kiểu máy in ở mặt sau. Nếu mặt sau iPhone của bạn trống, hãy chọn 'Mặt sau iPhone của tôi không có số kiểu máy được in trên đó.' phía dưới.

A1203

A1241A1303A1332A1349

A1387

A1428A1429

A1532

A1533

A1549

91 isopropyl alcohol có an toàn cho đồ điện tử không

A1586

A1522

A1524

A1633

A1634

A1660

A1661

A1662

A1687

A1688

A1699

A1700

A1723

A1724

A1778

A1779

A1780

A1784

A1785

A1786

Mặt sau iPhone của tôi không có số kiểu máy in trên đó.

A1456

A1507

A1516

A1526

A1529

A1453

A1457

A1518

A1528

A1530

sơn xe bằng con lăn

A1589

A1593