Microsoft Lumia 535 - Khôi phục cài đặt gốc, Xóa khóa màn hình

Được viết bởi: ZFix (và 9 cộng tác viên khác)
  • Bình luận:146
  • Yêu thích:6
  • Hoàn thành:186
Microsoft Lumia 535 - Khôi phục cài đặt gốc, Xóa khóa màn hình' alt=

Khó khăn

Rất dễ

Các bướcmộttại sao máy cắt tiếng vang của tôi bị sa lầy

Thời gian cần thiết1-7 phút

Phần

mộtCờ

tại sao màn hình máy tính của tôi hơi hồng

một

Hướng dẫn do thành viên đóng góp' alt=

Hướng dẫn do thành viên đóng góp

Một thành viên tuyệt vời trong cộng đồng của chúng tôi đã thực hiện hướng dẫn này. Nó không được quản lý bởi nhân viên iFixit.

Giới thiệu

• Hard Reset / Factory Reset / Master Reset: Xóa tất cả dữ liệu khách hàng (danh bạ, tải xuống, tài khoản, v.v.) xóa tất cả các ứng dụng đã cài đặt và khôi phục điện thoại về trạng thái ban đầu.

• Điều này sẽ giúp bạn nếu bạn quên Khóa mật khẩu màn hình, mã PIN hoặc nếu bạn gặp sự cố với hệ điều hành hoặc ứng dụng đã cài đặt.

Tổng quan về Video

Tìm hiểu cách sửa chữa Microsoft Lumia 535 với video tổng quan này.
  1. Bước 1 Microsoft Lumia 535 - Khôi phục cài đặt gốc, Xóa khóa màn hình

    Tắt điện thoại.' alt= Nhấn và giữ nút Giảm âm lượng và kết nối bộ sạc của bạn. Khi bạn thấy dấu chấm than, hãy thả nút.' alt= Bây giờ hãy nhấn các phím theo trình tự sau:' alt= ' alt= ' alt= ' alt= Biên tập 37 bình luận
Sắp xong!

Thiết bị của bạn hiện đã được đặt lại!

Phần kết luận

Thiết bị của bạn hiện đã được đặt lại!

Cho tác giả +30 điểm! Bạn đã hoàn thành!

186 người khác đã hoàn thành hướng dẫn này.

Tác giả

với 9 cộng tác viên khác

tivi samsung bật và tắt
' alt=

ZFix

Thành viên từ: 12/09/2013

177.000 Danh tiếng

316 hướng dẫn được biên soạn

Đội

' alt=

Công nghệ chính Thành viên của Công nghệ chính

cộng đồng

294 thành viên

961 Hướng dẫn được biên soạn